TELEFON

+47 63 80 99 22

E-POST

larern@outlook.com

Skolereglement

Undervisningskrav / tid

Alle undervisningstimer skal vare i 45 minutter, dette er definert som 1 time. Timene skal ikke avbrytes av verken lærer eller elev til private gjøremål. Det stilles krav til nivå for å gjennomføre obligatoriske kurs/timer. Med det menes det at det må være etablert et godkjent kompetansenivå etter lærerens vurdering.

Du skal alltid medbringe trafikalt grunnkurs bevis sammen med legitimasjon til undervisningen. Hvis ikke det blir gjort vil du bli belastet for kjøretimen(e) og sendt hjem, uten aktivitet.

Påmelding / Avbestilling / Sykdom

Påmelding til alle kjøretimer og alle typer kurs er bindende. Avbestilling av kurs og timer må skje direkte med lærer eller kontor senest siste virkedag innen klokken 12.00. For obligatoriske kurs samt for førerprøve er av bestillingsfristen 3 virkedager før. Ved for sen avbestilling må avtalene betales fullt ut. Det aksepteres ikke avbestilling pr. sms eller mail.

Fremmøte

Alt fremmøte er ved skolens lokaler i Voldgata 45 a 2000 Lillestrøm, når det gjelder kjøretimer eller kurs. Ved obligatorisk opplæring er kravet 100% fremmøte om det skal kunne godkjennes, (dette er lovfestet gjennom Statens Vegvesen). Om eleven kommer for sent til obligatorisk opplæring må dette tas igjen ved senere anledning. Eleven vil bli belastet fullt.

Betaling / Pakker

  • Ved avtale om kjøp av pakke, skal pakken betales ved/innen oppstart. Påfølgende kjøretimer betales fortløpende.
  • Startpakken refunderes ikke og er ansett som påbegynt ved innbetaling og eller/første kjøretime.
  • Pakkens varighet er 12 måneder.
  • Pakken kan ikke overføres til andre.
  • Startpakken gir ingen førerkortgaranti, progresjonen skal være i henhold til intensjonen med føreropplæringen.
  • Startpakken inneholder ikke trafikalt grunnkurs, førstehjelp eller Trafikant i Mørket. Eleven er selv ansvarlig for å få gjennomført dette i henhold til kravene.
  • Betaling av kurs skal skje senest ved oppstart av kurset.
  • Prislisten kan endres uten foregående varsel.

Førerprøve

Bestilling av førerprøve skal kun gjøres etter avtale med læreren. Ved bestilling uten avtale vil eleven bli avvist, og innbetalt beløp gå tapt. Vi forplikter oss ikke til å gjennomføre opplæringen eller leie ut bil til førerprøven, hvis det etter vår vurdering ikke er i henhold til intensjonen med trafikkopplæringen. Heller ikke hvis ressurser er booket på annen opplæring.

Førerprøve prisen angitt på hjemmesiden vår, og førerprøve som er inkludert i pakken gjelder kun ved Risløkka / Lillestrøm trafikkstasjon. Bestilles prøven ved en annen trafikkstasjon må eleven betale tillegg for transport av bil i henhold til gjeldende prisliste.

Eventuelle kostnader som påløper trafikkskolen tilknyttet til flytting av førerprøve, må dekkes av eleven. Refusjon må søkes hos statens vegvesen.

Angrerett

Kjøp av tjenester over nett eller fjern handel, omfattes av angrerettloven og gir kjøper rett til å gå fra handelen innen 14 dager etter kjøpt eller bestilt tjeneste. Kjøper trenger ikke begrunne hvorfor angreretten benyttes.

Hvis angreretten benyttes, må det skje skriftlig på skolens epost eller ved bruk av angrerettskjema.

Timer bestilt over nett eller fjern handel kan ikke gjennomføres før etter 15 dager.

Ønsker eleven å starte opplæringen før utløpet av 14 dagers fristen må det meddeles skolen skriftlig på e-post til larerntrafikkskole@outlook.com.